Zrealizované projekty
prvého ročníka 2019-2021

Vďaka všetkým riešiteľom, ktorí ochotou slúžiť svojej farnosti
stavajú duchovný chrám našej cirkvi.

Stručný prehľad farských projektov
zoradený podľa farností našej diecézy.