Prečo a ako napísať farský alebo diecézny projekt?

Autorom videa je o. Branislav Kožuch, kňaz Spišskej diecézy pôsobiaci v Oravskom centre mládeže Spišskej diecézy.
O. Braňo je tiež hybnou silou občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v spolupráci s ktorým Pastoračný fond Žilinskej diecézy KROK zabezpečuje aj realizáciu projektovej súťaže v našej diecéze.