PODPORA PROJEKTOV Z 2% DANE

Pastoračný fond Žilinskej diecézy môžete podporiť aj 2% resp. 3% dane za minulý rok.
Pre vyplnenie vyhlásenia uvádzame IČO: 52601897 a Názov: PASTORAČNÝ FOND ŽILINSKEJ DIECÉZY.
ĎAKUJEME VÁM, že spolu s nami podporujete dynamiku kresťanského života v našich farnostiach aj v celej diecéze.

Tu si môžete stiahnuť alebo aj priamo vyplniť a následne vytlačiť predvyplnené tlačivo: