Druhý ročník
projektovej súťaže v Žilinskej diecéze


Termín podávania žiadostí:
6. marec – 1. apríl 2022

Hlasovanie:
24. apríl –  8. máj 2022

Realizácia projektov:
14. máj 2022 – 31. január 2023 


V tomto ročníku je možné žiadať o podporu farského, aj celodiecézneho projektu.

Farský projekt:

  • Min. suma podpory: 200,- €
  • Max. suma podpory: 500,- €
  • Max. výška rozpočtu projektu: 700,-€Celodiecézny projekt:

  • Min. suma podpory: 500,- €
  • Max. suma podpory: 1 000,- €


Dôležité otázky a odpovede:

Každý podaný projekt musí byť zaradený do jednej z nasledujúcich tematických kategórií:

1. Nové ohlasovanie neveriacim a tým, čo nemajú osobný vzťah s Bohom
Ako môžeme príťažlivejším spôsobom ohlásiť evanjelium ľuďom, ktorí v našom meste/obci neveria v Ježiša alebo im je ľahostajný?  

2. Prehĺbenie viery – slávenie viery a napĺňanie kresťanského poslania
Čo môžeme urobiť pre to, aby viera praktizujúcich kresťanov bola ešte osobnejšia, pevnejšia a radostnejšia? 

3. Posilnenie foriem služby vo farnosti
Ako môžeme účinnejšie vo farnosti poslúžiť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc a starostlivosť iných? 

4. Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev
Čo môžeme urobiť, aby sme vo farnosti tvorili osobnejšie vzťahy, aby sme si ako Kristovi nasledovníci boli navzájom bližší? 

Celodiecézny projekt musí byť spracovaný tak, aby sa realizoval min. v jednej farnosti aspoň troch dekanátov Žilinskej diecézy alebo sa na ňom zúčastnia veriaci aspoň z troch rôznych dekanátov Žilinskej diecézy.

Podporené budú projekty zamerané na rozvoj života farnosti alebo celej diecézy v jednej zo štyroch tematických kategórií.

Uvažujte už teraz pri písaní projektu, koho z vašich známych oslovíte, aby zahlasoval za váš projekt.  Hlasy vám pomôžu získať až o 100,- € navyše k základnej sume podpory.

Zamyslite sa, kto vo vašom okolí by mal možnosť aspoň malou sumou pravidelne podporovať dobré projekty vo vašej farnosti alebo v diecéze. Pozvite ho stať sa donátorom Pastoračného fondu KROK. Keď nájdete aspoň štyroch takýchto ľudí, za každého z nich získate pre váš projekt naviac 50,- € a ďalších 10 hlasov v hlasovaní.
Prečítajte si niekoľko tipov, ako správne osloviť ľudí, aby sa stali donátormi.

V každej farnosti bude podporený aspoň jeden podaný projekt s najväčším počtom hlasov, získaných vo verejnom hlasovaní a to minimálne sumou 200,- €.  Ak to nebude práve ten váš, ešte stále máte šancu postúpiť s projektom do druhého kola a získať podporu v ňom. V druhom kole získa podporu ďalších 20 projektov, ktoré boli ocenené najväčším počtom hlasov hlasmi v celodiecéznom rebríčku hlasovania. 
Šance na získanie financií sú teda vysoké, potrebná je len vaša tvorivosť. 😉

Oprávneným predkladateľom projektu a žiadateľom o grant je
– skupinka najmenej troch jednotlivcov, žijúcich na území Žilinskej diecézy, z ktorých aspoň jeden má viac ako 18 rokov ;
– farnosť ako právnická osoba; 
– iná právnická osoba pôsobiaca na území Žilinskej diecézy.

Pre podanie farského projektu bude potrebné získať súhlas duchovného správcu farnosti, v ktorej plánujete projekt realizovať.
Ak by sa vám nepodarilo získať jeho súhlas do termínu uzávierky podávania projektov, môžete žiadosť napriek tomu odoslať. Aby však projekt mohol byť 
podporený, bude potrebné získať súhlas kňaza dodatočne.

Áno, pri splnení podmienok pre podporu celodiecéznych projektov.

V prípade potreby si stiahnite všetky informácie v tačovom formáte:

Pozrite si fotogalériu z prvého ročníka diecéznej projektovej súťaže: