CESTA OBNOVY ŽIVOTA A VZŤAHOV
Diecézna projektová súťaž 2022-2023

Ukončenie hlasovania

12. marca 2022 zasadala Správna a Dozorná rada Pastoračného fondu Žilinskej diecézy, aby vyhodnotila hlasovanie druhého ročníka projektovej súťaže obnovy života a vzťahov. Finančnú podporu získava 9 celodiecéznych projektov a 57 farských projektov. 

Dňom 14. mája 2022 začína realizácia schválených projektov, ktorá bude končiť najneskôr 31. januára 2023. 

Úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na nové podnety, získané skúsenosti i zážitky z farských i celodiecéznych akcií, o ktorých Vás budeme informovať.

Pastoračný fond ŽD

Projektová súťaž
v Žilinskej diecéze

Druhý ročník
2022-2023

LoadingPozrite si video:
Prečo a ako začať písať farský alebo diecézny projekt?

Autorom videa je o. Branislav Kožuch, kňaz Spišskej diecézy pôsobiaci v Oravskom centre mládeže Spišskej diecézy.
O. Braňo je tiež hybnou silou občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, v spolupráci s ktorým Pastoračný fond Žilinskej diecézy KROK zabezpečuje aj realizáciu projektovej súťaže v našej diecéze.

Vypočujte si reláciu o pastoračnom fonde KROK z archívu Rádia Lumen…