Po prvom prihlásení môžete začať vyplňovať vašu žiadosť,
ku ktorej sa po jej uložení môžeme kedykoľvek vrátiť
a následne ju upravovať až do momentu jej odoslania

resp. do uzávierky podávania žiadostí, t.j. do 1. apríla 2022 (do 24.00).

Prajeme vám veľa požehnania a úspechov pri príprave projektu, podávaní žiadosti a tiež samozrejme pri realizácii dobrej myšlienky, ktorú ste vďaka vašej otvorenosti na impulzy Ducha Svätého zachytili.